Văn Phòng giao dịch và Depot: Padaco trong tân cảng 128, Đình Vũ, Hải An, Hải Phòng